2015-2020 yillar sayti

Yangiliklar

Maqolalar qabuli: OLIY TA’LIM TARAQQIYOTI ISTIQBOLLARI

941
Maqolalar qabuli: OLIY TA’LIM TARAQQIYOTI ISTIQBOLLARI

OLIY TA’LIM TARAQQIYOTI ISTIQBOLLARI

PERSPECTIVES OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT

 

Ilmiy-metodik jurnal

 

•          O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi tomonidan tavsiya etilgan ilmiy jurnallar ro‘yxatiga kiritilgan

•          Google scholar va CIBERLENINKAda indekslangan

 

Jurnalning maqsadi: oliy ta’lim sohasidagi ilg‘or usullar, yutuqlar, tendentsiya va muammolarni tahlil qilish va axborotlashtirish orqali o‘quv jarayoni samaradorligini oshirishdan iborat.

 

12-chi sonining JURNAL MAVZUARI

•          Oliy ta’lim muassasalarning avtonomligi (O‘zbekiston va boshqa davlatlardagi iqtisodiy, tashkiliy, texnik jihatlari, yetakchi davlatlar tajribalari);

•          Oliy taʼlim boʻyicha ECTS kredit-modul tizimi (kontseptsiya, kredit-modul tizimiga oʻtishga qoʻyiladigan talablar, kredit tizimi sharoitida moliyaviy menejment, oʻquv dasturlari, oʻqituvchilar va talabalarning mobilligi, xorijiy tajribalar tahlili, ECTSni tadbiq etishning afzalliklari va unga o'tishdagi qiyinchiliklar va boshqalar).

 

Jurnalning umumiy mavzulari

•          Oliy taʼlimda innovatsion uslub va vositalar (xorijiy davlatlar va Oʻzbekiston oliy ta’lim muassasalari tajribalari, ta’lim berish va oʻqitishning ilgʻor usullari, oʻquv jarayonini tashkil etish va universitetlarni boshqarish, OTMni innovatsion rivojlantirish uchun AKTdan foydalanish, taʼlim platformalari);

•          Oliy taʼlim boʻyicha kadrlar malakasini oshirish, qayta tayyorlash (ilgʻor oʻquv dasturlari, tajriba, usul va vositalar);

•          Erasmus+ dasturi (maqsadlari Oʻzbekiston oliy taʼlim muassasalarida innovatsion usullarni qoʻllab-quvvatlashda dasturning vazifalari, Oʻzbekistonda va xorijda muvaffaqiyatli Erasmus+ loyihalarining tajribalari, HEREs jamoa aʼzolarining xalqaro seminarlarda ishtiroki natijalari boʻyicha hisobotlari, O‘zbekistonda Boloniya jarayonining tamoyillarini tadbiq qilish, oliy ta’lim sifatini ta’minlashda talabalarning rolini kuchaytirish va boshqalar);

•          Universitetlar uchun ilmiy va o‘quv ma’lumotlari (elektron kutubxonalar, oliy ta’lim uchun axborot manbalaridan foydalanish imkoniyatlari, ilmiyometrik ma’lumotlar, resurslardan foydalanish statistikasi va nashr faoliyati);

•          Oliy ta’limga sarmoya kiritish muammolari va istiqbollari (oliy ta’limga sarmoya kiritish mezonlari, xorijiy davlatlar va O‘zbekiston universitetlarining tajribalari, moliyaviy menejment, investitsiya samaradorligi, OTMlarda moddiy va kadrlar resurslaridan foydalanishni optimallashtirish va boshqalar).

 

MAQOLALARNI RASMIYLASHTIRISH TALABLARI

Jurnal respublikada oliy ta’limni rivojlantirish borasida yetakchi xalqaro ilmiy jurnallar qatorida boʻlishga da’vogar hisoblanadi. Kelgusida uning nashr etish davriyligi va tiraji oshirilishi va Scopus hamda Web of Science analitik tizimlari roʻyxatiga kiritilishi rejalashtirilgan.

Shunga koʻra, jurnal maqolalariga qoʻyiladigan talablar ilmiy maqolalar rasmiylashtirish boʻyicha xalqaro standartlariga keltirilgan. Maqolalarga taqriz berish va baholash yanada malakali va xolisona boʻladi. Barcha mualliflardan jurnalga formati va mazmuni jihatidan xalqaro standartlarga javob beradigan ilmiy maqolalarni taqdim etishlari soʻrab qolinadi.

 

1.         Tarkibga qoʻyiladigan talablar.

Tarkibiga koʻra, maqolalar jurnalning bir yoki bir nechta yoʻnalishlarini ochib berishi va asosiy mavzuga mos kelishi, oldin hech qayerda nashr etilmaganligi, tahliliy boʻlishi, ilmiy yangilik elementlarini oʻz ichiga olishi va oliy ta’limni rivojlantirish uchun foydali ma’lumotlarga ega boʻlishi kerak. Maqolalarni xalqaro talabilarga binoan rasmiylashtirish tavsiya etiladi - IMRAD (Introduction - Kirish, Methods - Usullar, Results - Natijalar, Discussion — Muhokama) http://science-insight.com/analitika/imrad

 

2.         Maqolalarga qoʻyiladigan talablar:

 

1)         «Mualliflar haqida ma’lumot»  (asl tilida alohida faylda)

•          Ismi-sharifi (toʻliq)

•          Lavozimi va ish joyi 

•          Shahar, mamlakat*;

•          Ilmiy unvon, ilmiy daraja

•          Tadqiqot sohasi (2 satrdan oshmasligi kerak)

•          Elektron pochta

 

2)         Maqolalar quyidagi shaklga muvofiq rasmiylashtirilishi lozim:

 

MAQOLANING TUZILISHI:

Asl tilida: 

•          Ismi-sharifi (toʻliq)

•          Maqolaning nomi KATTA harflarda

•          Annotatsiya

•          Kalit soʻzlar

•          Maqola

•          Adabiyotlar roʻyxati

 

Ingliz tilida: 

•          Ismi-sharifi (toʻliq)

•          Maqolaning nomi KATTA harflarda

•          Annotatsiya

•          Kalit soʻzlar

 

FORMATI VA HAJMI

•          Sahifalar soni – 10 dan 15 gacha, 1.0 intervalda

•          Shrifti Times New Roman, 14  

•          Maqolaning asl tilida va ingliz tilidagi annotatsiya

•          Kalit soʻzlar (5 dan 7 gacha soʻz yoki iboralar)

•          Sahifalar chegarasi: yuqori, past, chap, oʻngdan – 2,5 см 

•          Sahifalarni raqamlash pastki oʻng burchakda 

 

Annotatsiyaga qoʻyiladigan talablar (asl tilda va ingliz tilida)

Annotatsiya mustaqil matn boʻlishi kerak. Annotatsiya tadqiqot yoʻnalishiga emas, balki olib borilgan tadqiqotga bagʻishlangan boʻlishi kerak. Bu maqolaning qisqacha, ammo mazmunli sharhidir. Annotatsiyada formulalar, qisqartmalar, adabiyotlarga havolalar ishlatishga yoʻl qoʻyilmaydi. Muhim! Annotatsiya bir paragrafda asl tilda - 500-600 belgidan (taxminan 100 ta soʻz), ingliz tilida - 1200-1250 belgidan (taxminan 200 soʻz) iborat boʻladi.

 

Adabiyotlar roʻyxatiga qoʻyiladigan talablar

Adabiyotlar roʻyxati alifbo tartibida, uzluksiz raqamlash bilan keltiriladi. Roʻyxatdagi manbalar matndagi kvadrat qavs ichidagi havolalarda beriladi, masalan, [12]. Adabiyotlar roʻyxati kamida 10 ta manbadan iborat boʻlishi kerak. Maqolaning matnida roʻyxatning barcha pozitsiyalariga havola qilinishi kerak va aksincha - havola qilingan adabiyotlar roʻyxatida koʻrsatilishi kerak. Havolalar berilganda bibliografik tavsifning tegishli standartlariga rioya qilinadi (masalan, GOST 7.1-2003 va boshqalar).

 

Maqolaga annotatsiya misoli 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ.

 (Rus tilida ismi-sharifi) 

Аннотация. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы не только в систему здравоохранения и нашу личную жизнь, но и в систему образования. С одной стороны, имеется желание сохранить здоровье учащихся и педагогического состава, с другой – поддержать уровень преподавания и обучения на должном уровне. Для решения проблемы как никогда понадобились средства и методы дистанционного обучения и образования.

Цель статьи – на основе анализа опыта ЕС, США, Китая, других стран дать некоторые рекомендации по принятию решений по развитию дистанционного образования (ДО) во время пандемии COVID-19. Кроме того, автор сам испытал на себе все отрицательные и положительные аспекты проведения занятий в режиме онлайн и поделился своим мнением. Анализ этого "краткосрочного" периода показывает, что ДО имеет свои плюсы и минусы. Достоинства: экономия времени и финансов; снижение риска заражения; развитие технологий ДО; стимулирование преподавателей по подготовке электронных курсов; равные возможности у студентов получать знания. Недостатки: отсутствие непосредственного контакта со студентами; сложность индивидуальной работы и в группах; "эффект присутствия" у студентов; "активность" недобросовестных преподавателей; сложность оценки знаний; технологическое неравноправие у студентов; снижение активности научных исследований. Изучение опыта показывает, что этот период заставит пересмотреть отношение как к дистанционному обучению, так и к системе дистанционного образования в целом. Статья будет полезна для руководства и преподавателей вузов, которые организовывают и проводят курсы ДО во время пандемии COVID-19 и строят планы развития ДО на будущее.

Ключевые слова: дистанционное образование, пандемия COVID-19, информационные технологии в образовании, электронные курсы, онлайн обучение.

 

DISTANCE EDUCATION.

DEVELOPMENT DURING A PANDEMIC

 (ingliz tilida ismi-sharifi)

Abstract. The COVID-19 pandemic has made adjustments not only to the health care system and our personal lives but also to the education system. On the one hand, there is an intention to maintain the good health of students and teaching staff, on the other hand, to keep the teaching and learning process at the proper level. To solve the problem, more than ever, we need the means and methods of distance learning and education.

The purpose of the article is to provide some recommendations for decision-making on the development of distance education (DE) during the COVID-19 pandemic, based on the analysis of the experience of the EU, USA, China, and other countries. In addition, the author himself experienced all the negative and positive aspects of conducting classes online and shared his opinion.

Analysis of this "short-term" period shows that DE has its pros and cons. Advantages: saving time and money; reducing the risk of getting sick; development of DE technologies; enhancement of teachers to prepare e-courses; equal opportunities for students to gain knowledge. Disadvantages: lack of direct contact with students; the difficulty of individual work and in groups; "Presence Effect" of students; activity of unscrupulous teachers; the complexity of knowledge assessment; technological inequality among students; decreased activity of scientific research.

The study of the experience shows that this period will make us reconsider the attitude both to distance learning and to the system of distance education as a whole. The article will be useful for university administrators and teachers who organize and conduct DE courses during the COVID-19 pandemic and make plans for future DE development.

Keywords: distance education, COVID-19 pandemic, information technologies in education, e-courses, online training.

 

 

Maqolalarni topshirish muddati - 30 sentyabr 2022 yil.

Tahririyat mavzu va rasmiylashtirish talablariga javob bermagan maqolalarni qabul qilmaslik huquqiga ega. Nusxalari qaytarilmaydi.

 

Maqolani quyidagi manzilga yuborish lozim: heresbook@erasmusplus.com

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3

Jean Monnet Actions

Bizning hamkorlarimiz